регресия, регресивна хипноза, Петър Петров, психотерапия, терапия, смисъл, живот, лечение, запознанства, приятели, личностно развитие, минал живот, минали животи, емоционален проблем, проблем, общуване, хипноза,